U hebt niets in uw shoppingbag.

Subtotaal : € 0,00

Privacy Statement

Verwerking persoonsgegevens
Make-up Studio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar internetsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Make-up Studio verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt behandeld.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het aanschaffen van producten worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst, het met jou in contact treden en het verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de producten van Make-up Studio. Ten aanzien van de door jou verstrekte persoonsgegevens bij het aanvragen van een Make-up Studio Card (M-card) vind je in de algemene voorwaarden van de Make-up Studio M-card.

Je gegevens zullen alleen aan derden worden verstrekt als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is. Indien je een product of dienst via deze site bestelt, kan het noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestelling dat je gegevens of een deel hiervan worden doorgegeven aan een dienstverlenende organisatie (zoals een bezorgdienst). Je kunt op de internetsites van deze bedrijven terecht voor het raadplegen van hun privacybeleid en -voorwaarden. Deze dienstverlenende organisaties zijn niet gerechtigd je gegevens voor enig ander doel dan de uitvoering van de bestelling te gebruiken.

Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Make-up Studio daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

Recht op toegang, rectificatie en verzet
De WBP geeft je het recht een overzicht te op te vragen van de persoonsgegevens die Make-up Studio van je verwerkt. Make-up Studio is gerechtigd je voor het verstrekken van een dergelijk overzicht een vergoeding in rekening te brengen van € 0,23 per pagina met een maximum van € 4,50. Mocht je behoefte hebben aan een dergelijk overzicht, dan kun je het verzoek daartoe richten aan Make-up Studio via onze contactgegevens.

Na ontvangst van het overzicht heb je het recht bij Make-up Studio een verzoek in te dienen deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze gegevens onjuist, voor het doel onvolledig of irrelevant of in strijd met de wet verwerkt zijn. Je kunt dit verzoek richten aan het hieronder vermelde adres. Make-up Studio zal binnen vier weken reageren op een dergelijk verzoek.

Ook kun je conform de wet bezwaar maken tegen het gebruik van jou persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien je geen prijs stelt op aanbiedingen (Direct Marketing, Telemarketing en e-mailmarketing) door Make-up Studio, stuurt je hiervoor een brief, voorzien van jou naam, adres en telefoonnummer naar onze contactgegevens.

Indien gewenst kun je de door jou verstrekte persoonsgegevens inzien op de pagina “Mijn Make-up Studio“ en zonodig wijzigen. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met onze klantenservice.

Deze internetsite maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jou computer worden geplaatst) om de internetsite te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jou gebruik van de internetsite (met inbegrip van jou IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de internetsite gebruikt, rapporten over de internetsite-activiteit op te stellen voor internetsite-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetsite-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jou IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze internetsite kunt benutten. Door gebruik te maken van deze internetsite geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Make-up Studio maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over jou bezoek van deze internetsite te gebruiken. Make-up Studio gebruikt deze gegevens om jou identiteit te kunnen vaststellen en om jou bezoek aan deze internetsite te vergemakkelijken. Voorts gebruikt Make-up Studio cookies om de doeltreffendheid van deze internetsite en de reclameactiviteiten op de internetsite te onderzoeken.

Indien je deze internetsite bezoekt worden je gegevens vastgelegd in een cookie. Indien je dit niet wenst, kun je het gebruik van cookies voorkomen door jou browserinstellingen op jou computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de internetsite van Make-up Studio wordt verminderd, danwel dat de internetsite van Make-up Studio geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

- IP-adres;
- Sessienummer;
- Klantnummer